INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Pani Barbara Obińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

OBIŃSKA BARBARA "WYRÓB PIECZĄTEK"
ul. 1 Maja 4C, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 838-101-76-50
Kontakt: pieczatki.obi@wp.pl oraz pod numerem telefonu: 22 724 27 25.

Administrator przetwarza Państwa dane w zakresie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz wskazanych przez Państwa danych, związanych z treścią pieczątki będącej przedmiotem umowy zawartej z Administratorem bądź realizacji innej świadczonej usługi.

Administrator przetwarza powyższe dane osobowe w celach:

Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, wygaśnięcia lub przedawnienia wzajemnych roszczeń stron oraz spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług). Dokładny okres przetwarzania danych uzależniony jest od tego z wyżej wymienionych terminów, który nastąpi najpóźniej.

Administrator może powierzać dane osobowe podmiotom przetwarzającym w celu wykonania umowy. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą oraz gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora.

Przysługuje Państwu prawo do:
  1. Cofnięcia zgody ma przetwarzanie danych w każdym czasie;
  2. Dostępu do danych;
  3. Żądania sprostowania danych;
  4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  5. Żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
  6. Żądania przeniesienia danych;
  7. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  8. Wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Administrator nie wysyła danych osobowych poza EOG i nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, mającego na celu profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji.

Informacja RODO (310 KB)

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Wyrób Pieczątek Barbara i Jan Obińscy


Herb zakładu Wyrób Pieczątek